Aeroports públics de Catalunya modifica un plec de licitació a requeriment d’ASINCA

Aeroports Públics de Catalunya va publicar recentment els plecs de licitació per al contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció dels documents ambientals del Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya 2030. Donat que es tractava d’un contracte de serveis intel·lectuals, des d’ASINCA es va fer la gestió per a la modificació dels plecs, ja que atorgaven més pes del que permet la legislació vigent a la puntuació econòmica.

Atenent la nostra petició, Aeroports Públics de Catalunya ha procedit a modificar els plecs conforme a la llei, amb la conseqüent modificació del termini per presentar les ofertes.