ASINCA i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) sumen sinergies

El president de l’Associació Catalana d’Enginyeria i Arquitectura (ASINCA), Josep Túnica, i la degana del COAC, Assumpció Puig, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir sinergies entre ambdues institucions per actuar conjuntament en la defensa de l’exercici digne de la professió d’arquitecte. En virtut del conveni, es crearà un grup de treball amb representants de cada institució per unir estratègies i establir accions en tots els àmbits i vessants de la professió, amb especial atenció a la contractació pública. El conveni, amb una durada inicial d’un any ampliable anualment, preveu l’adhesió i participació al grup de treball d’altres entitats relacionades amb l’arquitectura.

El COAC i l’assessorament en la licitació de concursos públics
Entre les principals tasques del COAC com a institució s’hi compten el seguiment exhaustiu dels concursos que es convoquen a Catalunya, el garantir el compliment dels drets dels arquitectes, exigint que les condicions de participació siguin el màxim d’obertes i vetllant per evitar l’ingent esforç que històricament han suposat; i l’acompanyament a l’administració. Així, durant el 2019 l’Oficina de Concursos del COAC ha assessorat en la preparació d’una trentena de licitacions i concursos públics a Catalunya.

ASINCA, una associació que vetlla pels arquitectes
ASINCA agrupa i representa empreses de Catalunya dedicades al disseny, gestió i direcció de les obres tant en el camp públic com en el privat. Els seus objectius se centren en promoure i protegir els interessos de les empreses d’enginyeria i arquitectura que tenen seu o delegació a Catalunya i coordinar les polítiques del sector en els seus diferents aspectes.