Josep Túnica, nombrat membre del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

L’expresident d’ASINCA Josep Túnica va ser nombrat el passat 2 d’octubre membre del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. El Consell és un òrgan col·legiat que té per objectiu el anàlisis, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a Catalunya, des de la més estricta independencia de criteri. Està constituït com una eina per facilitar, als diferents agents del sector, i a la societat en general, informació tècnica, objectiva i independent que afavoreixi el diàleg i el debat serè i rigorós de les polítiques públiques d’infraestructures a Catalunya.

Josep Túnica forma part ara d’un Consell de disset experts independents de reconegut prestigi, experiència i trajectòria professional contrastada en diverses especialitats tècniques del sector de les infraestructures, tant en el sector privat com en el públic.

El Consell ha redactat i publicat fins al moment sis documents sobre els temes clau als voltant de les infraestructures.

Les funcions pròpies del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya són les següents:

  • Actuar com element de connexió entre la societat civil i les administracions públiques.
  • Proposar directrius i objectius de les polítiques d’infraestructures de les diferents administracions públiques.
  • Formular propostes per la millora de la contractació de projectes i obres.
  • Promoure, en els casos que resulta pertinent, les col·laboracions público-privades que suposin millores d’eficiència.
  • Proposar la fixació dels criteris d’anàlisis i avaluació dels plans, programes i projectes d’infraestructures i, en el seu cas, encarregar, quan així es consideri, els estudis pertinents per donar compliment a aquests objectius.
  • Avaluar plans, programes i projectes i identificar les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses, incloses les col·laboracions público-privades.
  • Identificar i proposar projectes provinents de la iniciativa privada per la consecució de l’interès general.

Podeu ampliar més informació a www.consellinfraestructures.cat