Què és ASINCA?

Què és ASINCA ?

L’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA) és la patronal de referència a Catalunya que agrupa les firmes més importants del sector. La patronal ASINCA s’ha convertit en la principal organització d’interlocució que tenen les administracions públiques en l’àmbit de les enginyeries.

Les empreses d’enginyeria que formen ASINCA han tingut un important pes específic en el procés de transformació i modernització de les grans infraestructures de Catalunya i la resta de l’estat. Projectes d’alta velocitat ferroviària, aeroports, estudis d’impacte ambiental, autopistes o grans hospitals porten el segell de consultories associades.

La nova realitat econòmica amb què conviuen la majoria dels països occidentals s’ha convertit en una oportunitat per a les enginyeries d’ASINCA, la majoria de les quals han incrementat la seva aposta per la internacionalització. L’experiència acumulada en la transformació del nostre país permet en aquests moments que, arreu del món, es valorin les nostres empreses .

L’associació està organitzada en cinc grans àrees de treball en forma de comissions, en les quals poden participar totes aquelles empreses que ho desitgin:

  • Obra civil
  • Edificació i indústria
  • Sostenibilitat
  • Serveis tecnològics
  • Internacionalització

Presents en més de 70 països

Les empreses d’ASINCA són presents en més de 70 països, entre els quals destaquen Brasil, Colòmbia, Índia, Marroc, Mèxic, Panamà, Perú, Xile o la Xina.

Estem realitzant projectes de:

  • Enginyeria de transports: ferrocarril, metro, carreteres, autopistes, aeroports, ports, tramvies, etc.
  • Edificacions i urbanisme: escoles, habitatges, hospitals, centres penitenciaris, polígons industrials…
  • Infraestructures hidràuliques i de gestió d’aigua: potabilitzadores, depuració, dessaladores, gestió d’inundacions, etc
  • Sostenibilitat: estudis d’impacte mediambiental, plantes de residus, estudis canvi climàtic, treballs d’eficiència energètica, etc .
  • Serveis tecnològics: smart cities, biotecnologia, etc.