El Tribunal de Recursos Contractuals de Bizkaia falla a favor dels serveis d’enginyeria i arquitectura com a serveis intel·lectuals

El text d’aquesta sentència és molt important pel sector ja que tindrà un consegüent efecte sobre els continguts i orientacions de les Licitacions Públiques. La resolució del Tribunal de Recursos Contractuals de Bizkaia és un ‘raig de llum’ al estimar que tots els serveis d’enginyeria i arquitectura son de caràcter intel·lectual en base a la disposició addicional 41a de la Llei de Contractes del Sector Públic, fugint així de la visió de l’Audiència Nacional, el Tribunal Central de Recursos Intel·lectuals i altres Autonòmics que circumscrivien la intel·lectualitat al disseny original i a la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta interpretació ha vingut habilitant la subhasta de serveis de DO, AT i CSS de multitud d’Òrgans de Contractació.