Mercè Conesa. “Les pròximes inversions en infraestructures portaran el Port de Barcelona a la Champions League dels ports”

Mercè Conesa va assistir el passat divendres a l’esmorzar-col·loqui organitzat per ASINCA i la CCOC a la seu de Foment del Treball per exposar les activitats fetes i per fer al Port de Barcelona.

Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona, va exposar com el tràfic total del port va caure un 11,2% el 2020 respecte del 2019. Durant el propvinent 2021 pretenen superar els valors de tràfic de fa dos anys, ja que esperen – i afirmen que així ho indiquen les tendències de novembre i desembre – recuperar el 20% de l’import de negoci. Tanmateix, Conesa va assenyalar la capacitat d’endeutament en cas de ser necessari (un deute actual de 169M€ que en el passat havia arribat gairebé als 500).

En les intervencions d’infraestructures previstes en el futur, el Port de Barcelona espera captar 52M€ directes dels Fons Europeu, segons les seves previsions en tant que infraestructura clau. Les intervencions previstes van en la línia de l’electrificació de molls, millorar i ampliar els accessos ferroviaris, i el subministrament elèctric a bucs. El 2020 va ser un any rècord en el transport ferroviari de contenidors, amb una quota del 15% del transport, comportant una elevada reducció de CO2.

Les inversions en infraestructures previstes serviran, segons la mateixa Conesa, per portar el Port de Barcelona a “la champions league” dels ports. En aquest punt Conesa va destacar la importància de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que ha motivat canvis en els Plecs de clàusules de les licitacions d’obra i serveis pel que fa als criteris de valoració de les ofertes (ponderació de l’oferta tècnica i econòmica). El nou criteri dóna un 60% a la qualitat tècnica i un 40% a la qualitat econòmica.

Joaquim Llansó de la CCOC va celebrar aquest nou criteri i va posar sobre la taula la coordinació d’aena per l’ampliació del Port de Barcelona i del model coordinat amb Girona i Reus, sobre el que Mercè Conesa va afirmar que «tenim notícies en positiu, hi ha un equip de treball amb Aena». També es va parlar de la necessitat de grues més altes, ja que Barcelona actualment ja rep vaixell amb més de 23.000 contenidors, però l’altura de les grues està actualment limitada per l’aeroport de Barcelona.

Ja en el tram final, Conesa va explicar com els 52M€ d’inversió a través dels fons europeus s’han pactat amb el govern i amb Adif, però que hi ha altres inversions que afectaran el port que arribaran per ajudes europees però a través d’altres institucions. En total, la presidenta del port xifra en més de 150M€ les inversions immediates del Port de Barcelona. Conesa també va afirmar que creuen que l’ermitage és una bona inversió pel Port de Barcelona. L’última intervenció de Conesa va ser per reivindicar una major autonomia de gestió i menor burocràcia pel Port de Barcelona, reivindicant la tants cops esmentada ‘Gestió de Km0’.

Finalment, i a mode de comiat, el president d’ASINCA Mateu Tersol va destacar la tranquil·litat que aporten els Fons europeus, que propicien un «horitzó d’inversions en projectes i obres a curt termini, cosa que hem de celebrar, a més de felicitar al port per la seva tasca». Tersol va acomiadar l’acte donant les gràcies per la clara i exhaustiva exposició de Mercè Conesa.